NKP Midt-Norge. The Communistparty of Norway NKP Midt-Norge.Pionertida - Mellomkrigstida - Okkupasjonstida - Etterkrigstida
Nkp-historie - Hvitboka - Norske Rothoggere - De tyske okkupanter
Falne Trøndelag - Falne sentralt - Musikk - 1.mai-postkort -
Arbeider-postkort - Plakater - Stjernetarald - Hartvig Sætra - Hjem -


- LITTERATUR -© Norges Kommunistiske Parti